Det svenska spelmonopolet

Ett monopol är per definition en marknad med en enda producent och flera konsumenter. Det betyder också i många sammanhang att priset inte regleras naturligt av marknaden utan ofta ligger över det optimala jämviktspriset.

I Sverige har vi bland annat ett spelmonopol. Det innebär att det enbart är statens bolag ATG och Svenska Spel som har rätt att driva spelverksamhet i Sverige. Det är också därför som Sverige bara har fyra internationella casinon – statligt ägda Casino Cosmopol – som ligger i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Malmö.

Varför finns monopol?

Det finns många olika anledningar. Dels finns det sådana som kallas naturliga monopol som av kostnadsskäl drivs av staten, exempel på det är järnvägar eller gasledningar. Staten driver eller reglerar dessa för att undvika överpriser.
Statliga monopol kan också stiftas för att säkra skatteintäkter, kvalitet eller för att reglera prissättningen. De kan också finnas för att man vill kontrollera en viss form av konsumtion, till exempel alkoholdrycker, därav Systembolaget. Samma sak gäller för spelmonopolet, utåt sett verkar Svenska Spel för att hålla nere spelmissbruket.

Kritik mot monopolet

Många anser att det är bättre med en helt fri marknad där konsumenterna tillåts välja själva. På en sådan marknad kommer företag att konkurrera med varandra med bästa kvalitet till lägsta pris för att attrahera konsumenter. Något som ger en hög effektivitet. Andra anser att det finns fördelar med vissa offentliga monopol, till exempel inom vård- och skolsektorn. Dessa tjänster är kanske inte lämpade för en fri marknad eftersom man vill gynna andra värden än lågt pris och hög effektivitet.

Eftersom spel är extremt inkomstbringande finns det många kritiker som menar att Svenska Spels slogan “Spela lagom” känns falsk. På senare år har kritiken mot det svenska spelmonopolet intensifierats, bland annat från EU:s håll.

Kritiken från EU handlar om att vår lagstiftning går emot reglerna som hanterar EU:s inre marknad, som talar om att vi ska ha fri rörelse för både varor och tjänster. En dom i EU-domstolen slog därför fast att Sverige inte har rätt att beskatta vinster från casinon inom EU eftersom vi inte beskattar vinster från Svenska Spel. Att beskatta vinster från utländska privata bolag skulle ge Svenska spel en konkurrensfördel och det går inte ihop med den fria marknaden inom EU. Det är av denna anledning som svenska spelare kan spela på nätcasinon som inte är svenska.